Over ons / About us

CHIRO SPIRIT HEVERLEE is er bijna elke zondag in het schooljaar van 14u tot 17u30.  Iedereen van het 1ste leerjaar tot het 6de middelbaar is altijd van harte welkom om eens te proberen of om meteen in te schrijven. 
Kon je de eerste zondag niet komen? Geen probleem, er mogen iedere zondag van het jaar leden bijkomen!
Wil je weten wat er op het programma staat? Check de kalender of 't Gazetje (bij documenten)! 

Wij gaan ook elk jaar op kamp van 21 juli tot 31 juli, dus u kan die periode alvast vrij houden van vakanties. De kleinsten (de Speelclub – 1ste tot 3e leerjaar) gaan slechts de laatste 6 dagen (25 tot 31 juli) op kamp. De locatie van het kamp is strikt geheim en wordt pas bekend gemaakt op de laatste Chirozondag in mei!

LIDGELD?
Het lidgeld bedraagt 40 euro voor het eerst ingeschreven kind en voor al de daarop volgende kinderen bedraagt het 35 euro. Gelieve dit bedrag vóór 20 oktober over te schrijven (belangrijk voor de verzekering!) op ons rekeningnummer BE69 7343 3413 3178 met de vermelding: ‘lidgeld + naam + groepsnaam).

UNIFORM?
Het Chiro-uniform dragen is niet verplicht, maar we moedigen dit wel aan omdat dit het groepsgevoel en de herkenbaarheid bevordert.
Een T-shirt (van onze eigen Chiro) kost 10 euro voor een kindermaat en 12 euro voor een volwassenmaat. Deze kan je bij het begin of het einde van de Chiro bij iemand van de leiding kopen.
Voor andere Chirokledij (een trui, een rok, een short,..) kan je terecht bij De Banier (J.P. Minckelersstraat 29 in Leuven).


Met vragen en opmerkingen kan u altijd mailen naachirospiritheverlee@gmail.com.

-----------

During the schoolyear CHIRO SPIRIT HEVERLEE is available almost every Sunday from 14h p.m. until 17h30 p.m.
Everyone, from the 1st grade in primary school to the 6th grade in high school, is welcome to come and have a go or to immediately subscribe.
Couldn’t make it the first Sunday? No problem, new members are always welcome throughout the year!
Do you want to know what we are going to do this year? Check the calendar or 't Gazetje (in documents)!
Each year we go on an adventure and organize a camp from the 21th of until the 31th of July, so you can already save that period!
The little ones (The Speelclub - 1th to 3th grade of primary school) will only be gone the last 6 days (from the 25th to the 31th of July).
The location of the camp is top secret and will only be revealed on the last Chiro Sunday in May.  

MEMBERSHIP FEE?

The membership fee is 40 euros for the first enrolled child and 35 euros for every child that may be enrolled afterwards. Please make sure to transfer this money before the 20th of October (as it is important for the insurance) to our bank account  BE69 7343 3413 3178.

UNIFORM

Wearing the Chiro-uniform is not mandatory, but we strongly encourage this since it  
 stimulates a sense of togetherness and makes us more recognizable.
A T-shirt (from our Chiro) costs 10 euros for a child size and 12 euros for an adult size. You can purchase this from someone from the Chiro team at the beginning  or at the end of each sunday.
You can purchase other Chiro clothing (sweater, skirt, shorts, …) in The Banier, a specialized store in the city of Leuven (J.P. Minckelersstraat 29).  

Questions or remarks? You can always reach us at chirospiritheverlee@gmail.com.